Privacyverklaring

Wij respecterende privacy van bezoekers van onze website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website(s) kan worden meegestuurd en door uw browser op uw eigen computer of apparaat wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website(s) combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies in uw browser weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen en verwerken via onze website(s) de volgende persoonsgegevens:

Voornaam speler

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot privacy@wonderbit.com.